Giáo viên trường mầm non Tuổi Thơ

Huỳnh Thị Thu Dung
Nhân viên cấp dưỡng

Họ và tên: Huỳnh Thị Thu Dung;

Sinh ngày: 08/10/1965;

Thường trú: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi;

Trình độ: 12/12;

Nhiệm vụ: Nhân viên cấp dưỡng;

Liên hệ: Đang cập nhật.