Giáo viên trường mầm non Tuổi Thơ

Lê Thị Hòa
Giáo viên phụ trách lớp Sơn Ca 3

Họ và tên: Lê Thị Hòa;

Sinh ngày: 10/10/1992;

Thường trú: Thôn Phong Niên Hạ, Xã Tịnh Phong, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi;

Trình độ: Trung cấp sư phạm mầm non;

Nhiệm vụ: Giáo viên phụ trách lớp Sơn Ca 3;

Liên hệ: Đang cập nhật.