Giáo viên trường mầm non Tuổi Thơ

Lê Thị Tiền Thân
Phó hiệu trưởng nhà trường

Họ và tên: Lê Thị Tiền Thân;

Sinh ngày: 19/09/1989;

Thường trú: Thôn Xuân Thành, Xã Phổ Cường, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi;

Trình độ: Cao đẳng sư phạm mầm non;

Nhiệm vụ: Phó hiệu trưởng;

Liên hệ: lethitienthan@gmail.com.