Giáo viên trường mầm non Tuổi Thơ

Nguyễn Thị Bích Huyền
Giáo viên phụ trách lớp Sơn Ca 1

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Huyền;

Sinh ngày: 16/08/1988;

Thường trú: Xã Phổ Thuận, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi;

Trình độ: Trung cấp sư phạm mầm non;

Nhiệm vụ: Giáo viên phụ trách lớp Sơn Ca 1;

Liên hệ: Đang cập nhật