Giáo viên trường mầm non Tuổi Thơ

Nguyễn Thị Hiếu
Giáo viên phụ trách lớp Vành Khuyên 2

Họ và tên: Nguyễn Thị Hiếu;

Sinh ngày: 10/01/1994;

Thường trú: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi;

Trình độ: Cao đẳng sư phạm mầm non;

Nhiệm vụ: Giáo viên phụ trách lớp Vành Khuyên 2;

Liên hệ: Đang cập nhật.