Giáo viên trường mầm non Tuổi Thơ

Nguyễn Thị Kim Nga
Giáo viên phụ trách lớp Vành Khuyên 1

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Nga;

Sinh ngày: 28/06/1994;

Thường trú: Xã Tịnh Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi;

Trình độ: Trung cấp sư phạm mầm non;

Nhiệm vụ: Giáo viên phụ trách lớp Vành Khuyên 1;

Liên hệ: Đang cập nhật.