Giáo viên trường mầm non Tuổi Thơ

Nguyễn Thị Lệ Tập
Giáo viên phụ trách lớp Họa Mi 1

Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Tập;

Sinh ngày: 15/03/1985;

Thường trú: Xã Tịnh Khê, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi;

Trình độ: Trung cấp sư phạm mầm non;

Nhiệm vụ: Giáo viên phụ trách lớp Họa Mi 1;

Liên hệ: Đang cập nhật.