Giáo viên trường mầm non Tuổi Thơ

Nguyễn Thị Thanh Hương
Giáo viên phụ trách lớp Sơn Ca 2

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hương;

Sinh ngày: 18/06/1994;

Thường trú: Thôn Minh Trung, Xã Tịnh Minh, Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi;

Trình độ: Trung cấp sư phạm mầm non;

Nhiệm vụ: Giáo viên phụ trách lớp Sơn Ca 2;

Liên hệ: huongnguyen94.qn098@gmail.com