Giáo viên trường mầm non Tuổi Thơ

Nguyễn Thị Thu Hường
Giáo viên phụ trách lớp Sơn Ca 2

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hường;

Sinh ngày: 26/02/1989;

Thường trú: Thôn Thế Lợi, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi;

Trình độ: Trung cấp sư phạm mầm non;

Nhiệm vụ: Giáo viên phụ trách lớp Sơn Ca 2;

Liên hệ: huongnguyenthithu06@gmail.com.