Giáo viên trường mầm non Tuổi Thơ

Trần Thị Ánh Tuyết
Hiệu trưởng nhà trường

Họ và tên: Trần Thị Ánh Tuyết;

Sinh ngày: 14/11/1979;

Thường trú: TDP Trường Thọ Tây, P Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi;

Trình độ: Đại học sư phạm mầm non;

Nhiệm vụ: Hiệu trưởng nhà trường;

Liên hệ: tuoithoschool@gmail.com