Giáo viên trường mầm non Tuổi Thơ

Trần Thị Hòa
Giáo viên phụ trách lớp Họa Mi 2

Họ và tên: Trần Thị Hòa;

Sinh ngày: 06/08/1990;

Thường trú: TDP Trường Thọ Đông, P Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi;

Trình độ: Trung cấp sư phạm mầm non;

Nhiệm vụ: Giáo viên phụ trách lớp Họa Mi 2;

Liên hệ: Đang cập nhật.